акъл

mind, brains; (common) sense
разг. grey matter; advice
те са на един акъл they are of a mind
вземам акъла на някого knock s.o. dead
изкара ми акъла вж. изкарвам; взе ми акъла it bowled me over
давам акъл give advice
той няма акъл he has no brains; he is mad; he's a fool
опичай си акъла mind your p's and q's
още не ти е дошъл акълът you still haven't learned sense
сече ми акълът have a good head on o.'s shoulders
толкова му сече акълът he knows no better
с всичкия си акъл му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him
с кой акъл you must be crazy/off your head (to с inf.)
* * *
акъ̀л,
м., -и, (два) акъ̀ла разг. mind, brains; (common) sense; разг. grey matter; (съвет) advice; взе ми \акъла it bowled me over; вземам \акъла на някого knock s. o. dead; take s. o.’s breath away; изкарвам някому \акъла frighten the life/wits out of s.o., scare the shit out of s.o.; опичай си \акъла mind your p’s and q’s; още не ти е дошъл \акълът you still haven’t learned sense; раздавам \акъл be free with o.’s advice; с всичкия си \акъл му казал fool that he is he told him, he should have known better than to tell him; с кой \акъл you must be crazy/off your head (to c inf.); сече ми \акълът have a good head on o.’s shoulders; те са на един \акъл they are of a mind; той няма \акъл he has no brains; he is mad; he’s a fool; толкова му сече \акълът he knows no better.
* * *
1. mind, brains;(common) sense 2. вземам АКЪЛа на някого knock s. o. dead 3. давам АКЪЛ give advice 4. изкара ми АКЪЛа вж. изкарвам: взе ми АКЪЛа it bowled me over 5. опичай си АКЪЛа mind your p's and q's 6. още не ти е дошъл АКЪЛът you still haven't learned sense 7. разг. grey matter;advice 8. с всичкия си АКЪЛ му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him 9. с кой АКЪЛ you must be crazy/off your head (to с inf.) 10. сече ми АКЪЛът have a good head on o.'s shoulders 11. те са на един АКЪЛ they are of a mind 12. той няма АКЪЛ he has no brains;he is mad;he's a fool 13. толкова му сече АКЪЛът he knows no better

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • акъл — същ. ум, разум, разсъдък, съобразителност, пипка, пипе, глава същ. способности, талант …   Български синонимен речник

 • Bulgarian lexis — Native lexical items = Around three quarters of the word stock in the standard, academy dictionaries of Bulgarian, consists of native lexical items. Some 2,000 of these items are directly inherited from proto Slavonic through Old and Middle… …   Wikipedia

 • давам съвет — словосъч. съветвам, поучавам, наставлявам, уча, давам акъл, давам ум, назидавам, напътвам, напътствувам, направлявам словосъч. препоръчвам …   Български синонимен речник

 • давам ум — словосъч. съветвам, поучавам, наставлявам, давам акъл, давам съвет …   Български синонимен речник

 • пипе — същ. пипка, ум, разум, разсъдък, акъл, глава, мозък …   Български синонимен речник

 • пипка — същ. ум, разум, разсъдък, акъл, глава, пипе, мозък …   Български синонимен речник

 • разсъдък — същ. разум, интелект, мисъл, ум същ. глава, мозък, акъл, пипка същ. умствени способности същ. мисловна способност същ. способности, талант …   Български синонимен речник

 • разум — същ. съзнание, разсъдък, мисъл, размисъл, ум, интелект, мозък, глава, акъл, пипе, пипка същ. мъдрост, премъдрост, благоразумие, трезвеност, умереност същ. здрава мисъл, точна преценка …   Български синонимен речник

 • способности — същ. ум, разсъдък, талант, акъл …   Български синонимен речник

 • съвет — същ. наставление, поука, поучение, урок, напътствие, указание, препоръка, ум, акъл същ. допитване, консултация същ. заседание, конференция, съвещание същ. подбудителство, подстрекателство същ. идея, предложение, внушение същ …   Български синонимен речник

 • съветвам — гл. поучавам, наставлявам, уча, давам съвет, давам акъл, давам ум, назидавам, напътвам, напътствувам, направлявам гл. препоръчвам гл. съобщавам предварително, уведомявам, предизвестявам гл. увещавам, убеждавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.